За съжаление поради огромните разлики и специфики между всеки отделен проект, както в конкретно използваните техники така и във вложените материали изискващи различни подходи, е на практика невъзможно да се състави универсална ценова листа за всичко. Въпреки това дори без да сте експерт информацията която следва ще ви помогне да се ориентирате много подробно в ценообразуването на бъдещият Ви дом. Съгласно количествените стойности указани в проектната Ви документация ще можете да се ориентирате в приблизителния бюджет необходим за конкретния проект.


3D ПРОЕКТИРАНЕ И АНИМАЦИЯ *
(ако сме изпълнител 3D модела е безплатен)

Къща до 150 m² РЗП – само архитектура 180 лв.
Къща от 151 до 250 m² РЗП – само архитектура 280 лв.
Къща над 251 m² РЗП – само архитектура 350 лв.
Къща до 150 m² РЗП – архитектура + екстериорен и интериорен дизайн ** 320 лв.
Къща от 151 до 250 m² РЗП – архитектура + екстериорен и интериорен дизайн ** 420 лв.
Къща над 251 m² РЗП – архитектура + екстериорен и интериорен дизайн ** 480 лв.
Апартамент до 50 m² – само архитектура 100 лв.
Апартамент от 51 до 100 m² – само архитектура 140 лв.
Апартамент от 101 до 150 m² – само архитектура 180 лв.
Апартамент над 151 m² – само архитектура 230 лв.
Апартамент до 50 m² – архитектура + интериорен дизайн ** 180 лв.
Апартамент от 51 до 100 m² – архитектура + интериорен дизайн ** 220 лв.
Апартамент от 101 до 150 m² – архитектура + интериорен дизайн ** 280 лв.
Апартамент над 151 m² – архитектура + интериорен дизайн ** 350 лв.
АНИМАЦИЯ *** + 50 лв.


*
в цената влизат 30 изображения на 3D проектa;
** екстериорния и интериорен дизайн на всеки проект (вид, форма и цвят на използваните материали, мебелировка, техника и оборудване) се съгласуват на работна среща след изготвянето на триизмерния архитектурен модел. След изготвянето на окончателния вариант могат да бъдат правени всякакви нови модификации, но те ще бъдат таксувани допълнително на база индивидуално остойностяване;
*** за всеки проект може да се направи и видео анимация показваща обекта в динамична среда. За по-комплексни анимации индивидуално остойностяване.

 

ГРУБО СТРОИТЕЛСТВО

( 1 ) Изкоп на фундамент с багер 450 лв./машиносмяна (8ч.) + гориво до обекта и обратно (не винаги)
( 2 ) Ръчно оформяне на изкопа (ако се налага) необходим оглед на място
( 3 ) Полагане и обработка на бетон (с помпа) 45 лв./m³
( 4 ) Армиране и монтаж на арматура 0.80 лв./кг.
( 5 ) Изработка на кофраж и декофриране (с вкл. кофраж) 50 лв./m²
Изграждане на стълбище 65 лв./стъпало
НАЕМ НА КОФРАЖ И ТЕХНИКА
Шпилки с гайки 3.20 лв./мес. (+ депозит 7 лв./бр.)
Телескопични подпори (хюнебеци) 3.00 лв./мес. (+ депозит 12 лв./бр.)
Бетонов вибратор от 150 лв./ден
Вибро плоча от 100 лв./ден
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
( 6 ) Грундиране с битумен грунд 3 лв./m²
( 7 ) Лепене на воалит с горелка (1 пласт) 12 лв./m²
( 8 ) Полaгане на изолация (Fibran, XPS) 5 лв./m²
( 9 ) Полагане на мембрана 2 лв./m²
ДРЕНАЖ И ОТВОДНЯВАНЕ
( 10 ) Изграждане на повърхностен дренаж необходим оглед на място
( 11 ) Изграждане на дренаж в основи необходим оглед на място
( 12 ) Обратен насип 320-350 лв./машиносмяна (8ч.) + гориво до обекта и обратно (не винаги)
( 13 ) Уплътняване и трамбоване в зависимост от проекта
( 14 ) Полагане на ВиК в основи в зависимост от проекта
ЗИДАРИЯ И ПОКРИВ
( 15 ) Външна зидария с тухли четворки (25 см) 25 лв./m²
         Вътрешна зидария с тухли единички (12 см) 28 лв./m²
( 16 ) Монтаж на щурцове 25 лв./бр.
( 17 ) Монтаж на комински тела 25 лв./бр.
( 18 ) Изработка на покривна конструкция и монтаж на керемиди 110 лв./m²