РЕМОНТИРАМЕ И ГРАДИМ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ


ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ
ПРЕСЛЕДВАЙКИ МЕЧТАТА 
ВМЕСТО КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Опита ни в строително-ремонтните дейности датира от 2009-та година, но не това ни прави по-специални от останалите…

 

… А ФАКТА ЧЕ ОБИЧАМЕ ДА
ПРАВИМ ТОВА
КОЕТО РАБОТИМ!

Концентрирали сме усилията си както в СТРОИТЕЛСТВОТО – малки сгради, къщи, довършителни ремонти, инфраструктурни проекти и всякакъв друг вид дейности свързани с осигуряването на домашен комфорт, така и в ТЪРГОВИЯ С ИМОТИ. Акредитирани сме за изпълнение на строежи с обхват от I-ва група, (строежи от високо строителство, прилежащата инфраструктура и съоръжения), както и строежи от IV-та и V-та категория.


За всеки проект предварително изготвяме компютърно генериран 3D модел, което ни позволява изготвянето на прогнозна финансова оценка базирана на реални дължини, площи и обеми с точност до сантиметъра.


Звъннете или ни пишете
@сега ✉️

 

СПИСЪК С УСЛУГИ

 

Арие-М – основен партньор в строителството