ЦЕНИ – 3D ПРОЕКТИРАНЕ И ВИЕДЕО АНИМАЦИЯ

 

Заснемане на обект – апартамент, къща, сградапо договаряне
Къща до 150 m² РЗП – само архитектура380 лв.
Къща от 151 до 250 m² РЗП – само архитектура440 лв.
Къща над 251 m² РЗП – само архитектура480 лв.
Къща до 150 m² РЗП – архитектура + екстериорен и интериорен дизайн **520 лв.
Къща от 151 до 250 m² РЗП – архитектура + екстериорен и интериорен дизайн **580 лв.
Къща над 251 m² РЗП – архитектура + екстериорен и интериорен дизайн **650 лв.
Апартамент до 50 m² – само архитектура280 лв.
Апартамент от 51 до 100 m² – само архитектура320 лв.
Апартамент от 101 до 150 m² – само архитектура380 лв.
Апартамент над 151 m² – само архитектура430 лв.
Апартамент до 50 m² – архитектура + интериорен дизайн **380 лв.
Апартамент от 51 до 100 m² – архитектура + интериорен дизайн **420 лв.
Апартамент от 101 до 150 m² – архитектура + интериорен дизайн **440 лв.
Апартамент над 151 m² – архитектура + интериорен дизайн **520 лв.
АНИМАЦИЯ ***+ 50 лв.


*
в цената влизат 30 различни изгледа на 3D проектa;
** екстериорния и интериорен дизайн на всеки проект (вид, форма и цвят на използваните материали, мебелировка, техника и оборудване) се съгласуват на работна среща след изготвянето на триизмерния архитектурен модел. След изготвянето на окончателния вариант могат да бъдат правени всякакви допълнителни модификации, но те ще бъдат таксувани допълнително на база индивидуално остойностяване;
*** за всеки проект може да се направи и видео анимация показваща обекта в динамична среда. За по-комплексни анимации индивидуално остойностяване.