За да улесним максимално клиентите си предлагаме услугата ПРОЕКТИРАНЕ, 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и АНИМАЦИЯ на всеки проект. Това може да бъде както отделна услуга без каквито и да било ангажименти към нас, така и напълно безплатно в случай, че ние изпълняваме строителните дейности. 3D моделирането в наши дни е неразделна част от работата на професионалния строител. То ни дава възможност да бъдем 100% прецизни във всички количествени остойностявания на труд и материали. По този начин ние можем да изчисляваме обеми и площи на сложни и неправилни триизмерни форми. А това позволява да не се стига до излишни поръчки на материали.

 

 

Компютърно генерираният 3D модел позволява също така да получите усещане как реално ще изглежда бъдещият Ви проект. Ще можете да разиграе различни вариации на дизайн и обзавеждане. Имаме възможността да създадем модел на къща или апартамент до най-малките подробности – мебели, декорация, техника, оборудване и т.н.

 

\